Arquivo para a categoría ‘Archivos’

Bo día a todos e todas:

Quería deixar de exercer como delegado, pero é imposible, IMPOSIBLE. Chegoume unha mensaxe do vicedecano Carreira convocándome a unha reunión o 20 de setembro na que debería entregarlle, xa pechados, os grupos de prácticas do novo curso. Porque si, este ano podemos facelos nós. A cuestión é a seguinte:

Os grupos serán de cinco persoas, cinco persoas que terán que ser do Grupo II e terán que ter o mesmo hospital asignado. O procedemento que se seguirá para formar os grupos será o seguinte, e é moi importante que se faga exactamente así para que isto funcione.

En primeiro lugar decidide con quen queredes ir no grupo e unha vez que teñades o grupo pechado, tendo por seguro que os cinco membros do grupo cumpren os requéritos, enviádemo. Que quero dicir con isto? Quero dicir que aquelas persoas que recurran a súa descentralización é mellor que non sexan incluídas en ningún grupo ata que se resolva o seu recurso e aquelas persoas que non saiban se pasan ou non de ciclo é mellor que agarden a sabelo para incluírse. Por iso recomendo que aqueles grupos que teñan unha persoa nesta situación non se envíen ata que se saiba definitivamente que pasa con esa persoa.

Decidido o grupo, haino que mandar a medicinagrupoii@gmail.com antes do 19 de setembro. A reunión é o 20, se mo mandades tarde non chegará a tempo.  Tédesmo que mandar co seguinte título GRUPO DE PRÁCTICAS 2011/2012, indicando, tamén no título, a vosa cidade de prácticas: A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo ou Santiago de Compostela. No contido da mensaxe indicade aos vosos nomes co formato APELIDOS, NOME. No caso dos compañeiros portugueses, colocádeme ben os apelidos, tal e como aparece no voso expediente.

Unha vez que reciba a mensaxe respondereivos indicándovos o número que terá o voso grupo.

NON SE ADMITIRÁN TROCOS DE GRUPO UNHA VEZ ENVIADO AGÁS QUE ESTES TROCOS SE DEBAN A UNHA CAUSA DE FORZA MAIOR, ISTO É, SECUESTRO OU FALECEMENTO. SÓ ENGADIREI OS GRUPOS QUE ME MANDEDES A ESTE CORREO. SE ALGUÉN ME MANDA O GRUPO AO FACEBOOK PODERÁ MODIFICARSE O SEU GRUPO PORQUE FALECERÁ E ESE É UN DOS SUPOSTOS QUE PERMITEN FACER TROCOS.

Un saúdo!

Teixo 🙂

Advertisements

Araújo!

Publicado: 10/05/2011 en Archivos, Avisos, Propuestas

Calendario de exámenes prácticos de propedéutica clínica:

Dia 26 de maio, aula 6 de Medicina, 10:30-15:30, grupos:1-30

Dia 31 de maio, aula 6 de Medicina, 10:30-15:30, grupos:31-60

Dia 2 de xuño, aula 6 de Medicina, 10:30-15:30, grupos:61-88

E obrigatorio entregar o dia do examen as duas follas de prácticas debidamente asignadas polos titores clínicos. No examen (oral) so preguntarase polas habilidades e coñecementos clinicos marcados como “si” na correspondente folla de auto-avaliación. Dos 17 puntos máximos son necesarios 9 para pasar o examen. O suspenso no examen práctico supón o suspenso na asignatura. Esta nota corresponderá ao 25% da nota final de xuño. O examen non se repetirá en setembro, agás pras persoas que teñan aprobado o examen teórico en xuño.

obesidade2011_terceiro

DIABETES2011

Un saúdo!